Bedrijfsanalyse

Draait uw bedrijf financieel gezien zoals moet?

Doet u het beter of slechter dan uw concurrenten?

Ziet u regelmatig overzichten waaruit u kunt afleiden hoe uw onderneming er financieel voorstaat, of moet u wachten tot het jaar voorbij is en uw accountant met de jaarrekening komt?

Door middel van prestatie-indicatoren kerncijfers krijgt u op een eenvoudige en snelle manier inzicht in de financiële prestaties van uw onderneming. Door uw (bestaande) financiële administratie als basisbestand te gebruiken u voor elke periode zicht krijgen op belangrijke zaken zoals:

Rendement geïnvesteerde vermogen.
Rendement eigen vermogen.
Kosten personeel in relatie tot de totale kosten.
Verbetering resultaten door permanente analyse.
Scoreboard.
Debiteurenanalyse.
Kasstroomanalyse.

Wij kunnen voor u alle gewenste en relevante overzichten samenstellen.Deze overzichten kunt u desgewenst geheel of gedeeltelijk deel laten uitmaken van de managementrapportage of het managementinformatiesysteem.