Archive for Accountancy nieuws

Veilingschema benzinestations langs rijkswegen 2011-2017

Ieder jaar worden de erfpachtrechten van een aantal bezinestations langs Rijkswegen geveild. Jaarlijks wordt het veilingschema openbaar gemaakt voor de eerst volgende zeven en half jaar.
MinFin.nl – Besluiten / beleidsregels

Niet btw-aangifteplichtig? U ontvangt verzoek om inlichtingen

Belastingdienst actueel voor ondernemers

Leidraad Horizontaal Toezicht beschikbaar

Horizontale toezicht
Deze leidraad gaat over de manier, waarop de Belastingdienst de horizontalisering van het toezicht vorm geeft bij ondernemingen en non-profit organisaties die hij rekent tot de segmenten middelgrote en zeer grote organisaties.
Individuele klantbehandeling
De Belastingdienst hanteert in deze segmenten het concept van individuele klantbehandeling. Daarbij streeft hij naar een individuele [...]

Ernst & Young Nederland dubt over groene mobiliteit

Anders dan in België heeft Ernst & Young in Nederland nog geen plannen om het wagenpark elektrisch te maken. Het accountantskantoor probeert wel via tal van maatregelen de mobiliteit van medewerkers te vergroenen.
De Accountant

Motie omwisselen Antilliaanse gulden

Minister de Jager van Financiën reageert op een motie van de leden Ortega-Martijn en Slob (beiden CU) over een tijdelijke voorziening voor het omwisselen van Nederlands-Antilliaanse guldens.
MinFin.nl – Kamerstukken

Najaarsnota 2010: EMU-tekort ongewijzigd

Het EMU-saldo komt in 2010 naar verwachting uit op een tekort van 5,8 procent bbp (bruto binnenlands product). Dit is hetzelfde als bij Prinsjesdag werd verwacht. De EMU-schuld komt uit op 64 procent bbp voor 2010. Dit staat in de Najaarsnota van minister De Jager (Financiën) die vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden.
MinFin.nl – [...]

De Jager: Belastingdienst biedt hulp bij innovatievragen

Belastingdienst actueel voor ondernemers

Loonheffingen. Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 20 februari 2009, nr. CPP2009/0078M. De wijzigingen hebben betrekking op de invoering van de werkkostenregeling en de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 en op het keuzeregime voor vergoedingen en verstrekkingen in de jaren 2011 tot en met 2013.
MinFin.nl – Besluiten / beleidsregels

Informatie voor zelfstandigen zonder personeel

Belastingdienst actueel voor ondernemers

Beantwoording kamervragen omwisselen Antilliaanse gulden

Minister de Jager van Financiën beantwoordt vragen van de leden Ortega-Martijn en Slob (beiden CU).
MinFin.nl – Kamerstukken