Loonheffingen. Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 20 februari 2009, nr. CPP2009/0078M. De wijzigingen hebben betrekking op de invoering van de werkkostenregeling en de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 en op het keuzeregime voor vergoedingen en verstrekkingen in de jaren 2011 tot en met 2013.
MinFin.nl – Besluiten / beleidsregels

 

Laat een reactie achter

« | Home | »